E-kartoteka

Witamy wszystkich odwiedzających oficjalną witrynę Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach!


Dewizą władz Spółdzielni jest stała dbałość o podnoszenie warunków życia mieszkańców naszego Osiedla. Witryna internetowa Spółdzielni zawiera najważniejsze informacje związane z działalnością Spółdzielni i ma ułatwiać kontakt mieszkańców z Zarządem.

Zgłaszanie awarii

W godzinach pracy spółdzielni awarie należy zgłaszać pod numer: 32 238-39-23 lub 32 238-38-09.

Poza godzinami pracy spółdzielni dyżur pogotowia technicznego pełni firma Masterbud i awarie należy zgłaszać pod numer: 501-189-338.

Awarie dźwigów należy zgłaszać pod numer: 502-521-514 lub 502-521-515.
Awarie instalacji elektrycznych należy zgłaszać pod numer: 601-503-596 lub 607-339-746.

Uprzejmie informujemy, że na naszym osiedlu na ulicach : Emilii Plater, Juliana Ordona oraz Kozielskiej można zaparkować samochód posiadający kartę parkingową firmy Prawne Rozwiązania Parkingowe, z którą Zarząd Spółdzielni zawarł umowę na nadzór miejsc parkingowych. Dopuszcza się parkowanie bez karty osobom odwiedzającym mieszkańców. Szczegółowe regulaminy znajdują się w zakładce Dokumenty.