E-kartoteka

Witamy wszystkich odwiedzających oficjalną witrynę Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach!


Dewizą władz Spółdzielni jest stała dbałość o podnoszenie warunków życia mieszkańców naszego Osiedla. Witryna internetowa Spółdzielni zawiera najważniejsze informacje związane z działalnością Spółdzielni i ma ułatwiać kontakt mieszkańców z Zarządem.

Całodobowy numer alarmowy Spółdzielni: 32 238 38 09
Szanowni Sąsiedzi,
W związku z nadzwyczajną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, wynikającą z groźby rozprzestrzeniania się koronawirusa, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, zwracam się do wszystkich z apelem o stosowanie się do zaleceń i wytycznych władz oraz lekarzy przekazywanych w codziennych relacjach w mediach, a w szczególności:
- częstego mycia i dezynfekowania rąk,
- dotykania paneli sterujących wind oraz domofonów górną częścią palców,
- ostrożnego używania uchwytów, poręczy i klamek, najlepiej przez jednorazową chusteczkę,
- częstego instruowania dzieci i młodzieży o właściwych sposobach zachowania.
Podjęto decyzję, że od dnia dzisiejszego do odwołania nie będzie czynny Klub Osiedlowy Chatka. Kilka razy dziennie będzie przeprowadzana w każdej klatce dezynfekcja najczęściej dotykanych elementów, tj. klamek do drzwi wejściowych, paneli domofonów i wind, uchwytów wind i poręczy na parterze. W administracji spółdzielni zostanie wdrożona specjalna procedura obsługi interesantów. Bardzo proszę o dokładne jej przestrzeganie.
Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Szafert

UWAGA !

W związku z zaleceniami Państwowego Inspektoratu Sanitarnego ze względu na zagrożenie koronawirusem wprowadza się ograniczenie kontaktu z lokatorami i kontrahentami. Prosimy o naciśnięcie dzwonka w celu przywołania pracownika i przejście do świetlicy (pokój nr 9) lub pozostanie przy stoliku. Wszelkie sprawy typu: zamawianie książeczek czynszowych, zgłaszanie awarii, szkód zalaniowych i innych spraw nie wymagających kontaktu osobistego należy zgłaszać telefonicznie (32) 238-39-23 lub mailowo kontakt@smzachodnia.pl do odwołania.

Uprzejmie informujemy, że na naszym osiedlu na ulicach : Emilii Plater, Juliana Ordona oraz Kozielskiej można zaparkować samochód posiadający kartę parkingową firmy Prawne Rozwiązania Parkingowe, z którą Zarząd Spółdzielni zawarł umowę na nadzór miejsc parkingowych. Dopuszcza się parkowanie bez karty osobom odwiedzającym mieszkańców. Szczegółowe regulaminy znajdują się w zakładce Dokumenty.