E-kartoteka

Szanowni Państwo,

Podjąłem decyzję o zawieszeniu dyżurów członków RN do odwołania. Wszelkie zgłoszenia, postulaty
i propozycje winny być zgłaszane przez mieszkańców drogą mailową lub pisemną.

Z poważaniem, Janusz Szafert
Harmonogram dyżurów
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej SM "Zachodnia" w 2020 r. Dyżury odbywają się we wtorki w godz. 16:00 - 17:00.

Lp. Nazwisko i imię Pełniona funkcja 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03
1. Jacek Trochimowicz Sekretarz RN. Przew. Komisji Organizacyjnej dyżuruje
2. Ksymena Szymanowska-Sołowij Członek Komisji GZM dyżuruje
3. Andrzej Korolewicz Członek Komisji Organizacyjnej dyżuruje
4. Wojciech Kierat Przewodniczący Komisji GZM dyżuruje
5. Grażyna Grzesik Członek Komisji Rewizyjnej dyżuruje
  1. Dyżurujący dokonuje wpisu do książki dyżurów z podaniem danych personalnych członka SMZ zgłaszającego interwencję.
  2. Terminy pełnionych dyżurów mogą ulec zmianie (przesunięciu) po uzgodnieniu zastępstwa i aktualizacji w książce dyżurów.Całodobowy numer zgłaszania awarii do działu technicznego 32 238 38 09
(UWAGA - zmiany nunerów z dniem 18.10.2021 r. - patrz strona główna.)

Po godzinach pracy numer ten jest przekierowany na komórkę konserwatora pełniącego dyżur 660 018 038

Uwaga: w godzinach pracy Spółdzielni nr komórkowy nie jest aktywny

Awarie dźwigów          tel. 502 521 514; 502 521 515
Awarie elektryczne    tel. 601 503 596; 607 339 746