E-kartoteka

Ogłoszenia i przetargi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachodnia” w Gliwicach, ul. Gen. Andersa 58 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

1. Wymiana pionów zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji oraz kanalizacji i pionu CO w szachcie łazienkowym w Gliwicach, przy ul. Ordona 4.

2. Remont dwóch dachów w technologii hydro nylonu na budynku wysokim w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej 45-47 i 57-59.

3. Wymiana pionów kuchennych zimnej, ciepłej wody wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją w Gliwicach, przy ul Kozielskiej 111, 109, 107 oraz przy ul. Ordana 8, 6 i 4.

Termin wykonania zamówienia luty – sierpień 2020 roku.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie SM „Zachodnia” w godzinach pracy Spółdzielni, po wpłaceniu 300,00 zł + 23% na konto: Pekao SA nr 94 1240 2991 1111 0000 2793 9167.

Wysokość wadium, terminy wykonania, kryteria oceny ofert zawarte są w SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 05 luty 2020 roku o godz. 1000 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 lutego 2020 roku o godz. 1015 w Gliwicach przy ul. Gen. Andersa 58.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachodnia” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachodnia” w Gliwicach posiada w swych zasobach do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 105,60m2, I piętro (pawilon handlowy przy ul. Czwartaków 18). Opłata za najem lokalu - do negocjacji.

Oferty można składać w siedzibie SM „Zachodnia” przy ul. Gen. Andersa 58 w Gliwicach lub drogą mailową: kontakt@smzachodnia.pl Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 32 238 39 23.Odbyło się kolejne Walne Zgromadzeinie Członków SM ZACHODNIA

Zestawienie uchwał podjętych podczas WZCz 2019:
Pobierz plik
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników przetargów na wykonanie prac.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Pobierz plik
W dniu 31.07.2018 r. powołano w naszej spółdzielni Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pana Tomasza Czoka. Adres mailowy do kontaktu z inspektorem: iod@intall.pl.Napiszmy do Rady

Podstawowym obowiązkiem członków Rady Nadzorczej naszej spółdzielni jest utrzymywanie stałej więzi z członkami spółdzielni. Wynika to z zapisów regulaminu rady. W tym celu od wielu lat w każdy wtorek od godziny 16 do 17 pełnione są dyżury w siedzibie spółdzielni. Mieszkańcy mogą porozmawiać, zapytać, zgłosić swoje postulaty, skargi lub wnioski. Co tydzień czekamy, ale rzadko ktoť z mieszkańców nas odwiedza. W czasie mojej pracy w radzie więcej tego typu rozmów odbyłem na ulicach osiedla lub w klatkach schodowych niż podczas dyżurów. Być może w dzisiejszych czasach trudno jest wygospodarować pół godziny w tej wczesno popołudniowej porze dnia?
Kierując się chęcią ułatwienia kontaktu z Radą Nadzorczą poprosiliťmy Zarząd SMZ o utworzenie konta poczty elektronicznej. Nasz adres mailowy to:

      radanadzorcza@smzachodnia.pl

Mamy nadzieję, że ta nowa forma ułatwi i przyspieszy bezpoťredni kontakt mieszkańców z Radą Nadzorczą. Zachęcamy do pisania do nas.

Jarosław Misztal
Sekretarz Rady Nadzorczej SMZDzielnicowy bliżej nas

Informujemy, że naszym dzielnicowym jest asp. sztab. Wojciech Mokrzycki, tel. 727 032 369

e-mail. wojciech.mokrzycki@gliwice.ka.policja.gov.plInformacja o segregacji odpadów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach informuje o skorygowanym przez Radę Nadzorczą planie remontów na terenie osiedla w roku 2015.

Skorygowany plan remontów na 2015 rok
Pobierz plik
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2016.

Plan remontów na 2016 rok
Pobierz plik
Korekta planu remontów na 2016 rok
Pobierz plik
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2017.

Plan remontów na 2017 rok
Pobierz plik
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2018.

Plan remontów na 2018 rok
Pobierz plik


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2019.

Plan remontów na 2019 rok
Pobierz plik
Informujemy, że w zasobach SM Zachodnia jest trzech operatorów sieci kablowych:

Pirxnet - infolinia: 32 338 23 90
UPC - ogólnopolskie biuro sprzedaży 801 94 95 00 z tel. stacjonarnego, 324 949 500 z tel. komórkowego
Vectra - infolinia sprzedażowa 601 601 601Aby przeglądać pliki w formacie PDF należy pobrać program