E-kartoteka

Ogłoszenia i przetargi
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni ZACHODNIA w 2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ZACHODZNIA w Gliwicach zwołuje w dniach od 20 do 23 czerwca 2022 r. realizowane w czterech częściach Walne Zgromadzenie Członków. Poniżej jest możliwość pobrania zawiadomień o poszczególnych części oraz projekty uchwał.

Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu będą wybierani członkowie Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025. Zgłoszenia kandydatów prosimy dokonać na karcie, którą można pobrać poniżej, w terminie do 17.06.2022r. w biurze Spółdzielni.

Zawiadomienie Cz. I
Pobierz plik
Zawiadomienie Cz. II
Pobierz plik
Zawiadomienie Cz. III
Pobierz plik
Zawiadomienie Cz. IV
Pobierz plik
Projekty uchwał
Pobierz plik
Karta zgłoszenia kandydata
Pobierz plik
Bezpłatne zajęcia piłki nożnej

Informujemy o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach piłki nożnej. Szczegóły podane są poniżej.

Informacja o zajęciach
Pobierz plik
Szanowni Sąsiedzi,
W związku z trwającą nadal nadzwyczajną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, wynikającą z groźby rozprzestrzeniania się kolejnego wariantu koronowirusa, zwracam się do wszystkich mieszkańców z apelem o dalsze przestrzeganie zaleceń sanitarnych i nie lekceważenie tego zagrożenia.
W dniu 6 lipca Rada Nadzorcza, w celu ograniczenia transmisji wirusa, przynajmniej w obrębie naszych mieszkań, podjęła uchwałę nr 86/IX o następującej treści: „W trosce o zdrowie mieszkańców i w związku z ciągle wysokim zagrożeniem zakażenia koronowirusem SARS-CoV-2 (w tym jego mutacjami) wywołującego chorobę COVID19 oraz powszechną dostępnością szczepionek na tego wirusa, Rada Nadzorcza SMZ na posiedzeniu w dniu 06.07.2021 zobowiązuje Zarząd do wprowadzenia od 1 września 2021 (do momentu ogłoszenia końca stanu epidemii) do umów z wykonawcami, realizującymi prace wewnątrz mieszkań na Osiedlu, klauzul zobowiązujących ich do kierowania do tych prac osób wyłącznie w pełni zaszczepionych (na podstawie oświadczenia kontrahenta).”
Niestety, mimo niezaprzeczalnych dowodów naukowych o skuteczności szczepionek i bezpieczeństwu ich stosowania, bardzo wiele osób, oszukanych przez domorosłe teorie antyszczepionkowe lub wykazujących postawy antyspołeczne, nie poddało się szczepieniom, a tym samym narażają na zakażenie nie tylko siebie, ale również całe otoczenie i nie rozumieją, że dają wirusowi przestrzeń do rozwijania kolejnych mutacji. Jednak w obecnym stanie prawnym więcej nie możemy w tym względzie zrobić. Sprawę egzekwowania, czy osoby wchodzące do naszych mieszkań są zaszczepione musimy pozostawić w rękach mieszkańców.
Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Szafert

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników przetargów na wykonanie prac.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Pobierz plik
W dniu 31.07.2018 r. powołano w naszej spółdzielni Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pana Tomasza Czoka. Adres mailowy do kontaktu z inspektorem: iod@intall.pl.Napiszmy do Rady

Podstawowym obowiązkiem członków Rady Nadzorczej naszej spółdzielni jest utrzymywanie stałej więzi z członkami spółdzielni. Wynika to z zapisów regulaminu rady. W tym celu od wielu lat w każdy wtorek od godziny 16 do 17 pełnione są dyżury w siedzibie spółdzielni. Mieszkańcy mogą porozmawiać, zapytać, zgłosić swoje postulaty, skargi lub wnioski. Co tydzień czekamy, ale rzadko ktoť z mieszkańców nas odwiedza. W czasie mojej pracy w radzie więcej tego typu rozmów odbyłem na ulicach osiedla lub w klatkach schodowych niż podczas dyżurów. Być może w dzisiejszych czasach trudno jest wygospodarować pół godziny w tej wczesno popołudniowej porze dnia?
Kierując się chęcią ułatwienia kontaktu z Radą Nadzorczą poprosiliťmy Zarząd SMZ o utworzenie konta poczty elektronicznej. Nasz adres mailowy to:

      radanadzorcza@smzachodnia.pl

Mamy nadzieję, że ta nowa forma ułatwi i przyspieszy bezpoťredni kontakt mieszkańców z Radą Nadzorczą. Zachęcamy do pisania do nas.Dzielnicowy bliżej nas

Informujemy, że naszym dzielnicowym jest asp. sztab. Wojciech Mokrzycki, tel. 727 032 369

e-mail. wojciech.mokrzycki@gliwice.ka.policja.gov.plInformacja o segregacji odpadów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach informuje o skorygowanym przez Radę Nadzorczą planie remontów na terenie osiedla w roku 2015.

Skorygowany plan remontów na 2015 rok
Pobierz plik
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2016.

Plan remontów na 2016 rok
Pobierz plik
Korekta planu remontów na 2016 rok
Pobierz plik
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2017.

Plan remontów na 2017 rok
Pobierz plik
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2018.

Plan remontów na 2018 rok
Pobierz plik


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2019.

Plan remontów na 2019 rok
Pobierz plik


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2020.

Plan remontów na 2020 rok
Pobierz plik


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2021.

Plan remontów na 2021 rok
Pobierz plik


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" w Gliwicach przedstawia plan remontów na terenie osiedla w roku 2022.

Plan remontów na 2022 rok
Pobierz plik


Informujemy, że w zasobach SM Zachodnia jest trzech operatorów sieci kablowych:

Pirxnet - infolinia: 32 338 23 90
UPC - ogólnopolskie biuro sprzedaży 801 94 95 00 z tel. stacjonarnego, 324 949 500 z tel. komórkowego
Vectra - infolinia sprzedażowa 601 601 601Aby przeglądać pliki w formacie PDF należy pobrać program