E-kartoteka
Kontakt
Spółdzielnia Mieszkaniowa Zachodnia
Zarząd i Administracja

ul. gen. Andersa 58
44-121 Gliwice
tel. (32) 238 39 23
fax. (32) 230 57 67

We wszystkich bieżących sprawach można kontaktować się przez e-mail kontakt@smzachodnia.pl


Rada Nadzorcza e-mail radanadzorcza@smzachodnia.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" informuje, że dla ułatwienia kontaktu lokatorów z poszczególnymi działami Spółdzielni, postanowił wyznaczyć godziny przyjmowania stron.

Spółdzielnia czynna:
» poniedziałek - piątek: 7.00-15.00
» wtorek: 9.00-17.00


Godziny przyjmowania stron obowiązujące od 01.03.2011 roku:

Zarząd:
» środa, piątek: 8.00-10.00
» wtorek: 15.00-16.00

Administracja oraz Dział Techniczny:
» poniedziałek - piątek: 8.00-10.00, 13.00-14.00
» wtorek: 9.00-10.00, 15.00-16.00

Sekcja Czynszów oraz Dział Członkowsko-Mieszkaniowy:
» poniedziałek - piątek: 9.00-12.00
» wtorek: 13.00-17.00

Jednak w przypadku spraw pilnych Administracja Spółdzielni przyjmuje w godzinach otwarcia, a w pozostałym czasie obowiązują numery awaryjne znajdujące się na harmonogramach dyżurów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachodnia" informuje, że w dniu 24 października 2011 roku uruchomił całodobowy numer bezpośredni zgłaszania awarii do działu technicznego 32 238 38 09. Numer ten po godzinach pracy przekierowany jest na komórkę konserwatora pełniącego dyżur. Można również dzwonić bezpośrednio na komórkę służbową konserwatora 660 018 038.

Uwaga: w godzinach pracy Spółdzielni nr komórkowy nie jest aktywny.